Κατηγορίες
εικαστικά εργαστήρια - σεμινάρια κεντρική

Ανοίγουν τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Επαναλειτουργούν τα εργαστήρια καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για μαθητές ηλικίας 11 ετών και άνω

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σας γνωρίζει την επαναλειτουργία των Εργαστηρίων καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως, για μαθητές ηλικίας 11 ετών και άνω, με βάση τα καθοριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/2020 – ΦΕΚ 1867/Β/16-5-2020.

Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων θα επικοινωνήσουν με τους μαθητές ή τους γονείς τους για να τους ενημερώσουν πως θα γίνει η διεξαγωγή των μαθημάτων συμφώνως με τις  προϋποθέσεις και τους κανόνες που ορίζονται γι’ αυτά οι όροι της ΚΥΑ στο άρθρο 2 που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας στον τρόπο διαχείρισης των μέτρων που επέδειξε το Ίδρυμα κατά την διάρκεια της πανδημίας, ελπίζοντας να συνεχίσουμε τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές μας δράσεις όλοι μαζί.