Κατηγορίες
κεντρική κοινότητα μουσική παιδιά

Διαδικτυακά πλέον τα μαθήματα από το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Μέσω διαδικτύου συνεχίζονται τα μαθήματα του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης και του παραρτήματός του στις Φέρες σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης

Η απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης αφορά, τόσο στα ατομικά μαθήματα μουσικών οργάνων, όσο και στα ομαδικά των θεωρητικών και υποχρεωτικών μαθημάτων και αποσκοπεί στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και το παράρτημά του στις Φέρες.

Τα μαθήματα από απόσταση θα διαρκέσουν μέχρι την αποκατάσταση της ομαλότητας της επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία κατάστασης και στόχο έχουν τις όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες μαθημάτων για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος και την επίτευξη της εύρυθμης συνέχισής του. Η υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων προϋποθέτει τη συναίνεση των ωφελούμενων (γονέων και σπουδαστών) και θα βεβαιώνεται με σχετική δήλωση των γονέων.