Κατηγορίες
εργαστήρια - σεμινάρια κεντρική προτάσεις

Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΔΠΘ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=user/login έως την 29/02/2020.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  διοργανώνει δύο Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης με τίτλο:
1.«Στατιστική και Ασαφής συμπερασματολογία στις κοινωνικές, οικονομικές και θετικές επιστήμες» από 06.03.2020 έως 06.12.2020 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο και 
2.«Η Επανάσταση του 1821 και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους» από 09.03.2020 έως 09.10.2020 με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κα. Ελπίδα Βόγλη.


Τα Προγράμματα απευθύνονται σε απόφοιτους ελληνικών ΑΕΙ, σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και γνωστικών αντικειμένων, αναπληρωτές ή αδιόριστους που επιδιώκουν να αυξήσουν την κατάρτισή τους και να εξασφαλίσουν μοριοδοτήσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη καθώς επίσης και σε όλους τους απόδημους που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=user/login έως την 29/02/2020.