Κατηγορίες
βιβλίο κεντρική προτάσεις

Παρουσίαση βιβλίου του κ. Ιωάννη Μ. Μπακιρτζή στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Μ. Μπακιρτζή με τίτλο: «Ο νότιος Έβρος σε μετασχηματισμό (τέλη 19ου– αρχές 20ού αι.) Η αγροτική Μάκρη και ο κόμβος του Ντεντέαγατς στην ύστερη οθωμανική περίοδο», την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00 στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Το βιβλίο εκδόθηκε με την ευγενική χορηγία του ‘Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών’.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Εμμανουήλ Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, τ. Κοσμήτωρ της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο κ. Νικόλαος Α. Πινάτζης, Πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης.

Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα:

Ο Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., στο γνωστικό αντικείμενο: «Ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία και σύγχρονο Τουρκικό κράτος – Ιστορία και κοινωνία». Κατά την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία δίδαξε, επίσης, στο Trakya Üniversitesi (Edirne) ως Επίκουρος Καθηγητής της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον 19ο αιώνα και την καθημερινή ζωή στα οθωμανικά Βαλκάνια, ιδίως δε στην Θράκη, τα δημογραφικά, τοπωνυμικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τις οθωμανικές επετηρίδες, τα γεωγραφικά λεξικά, τα πρακτικά των ιεροδικείων, τους προϋπολογισμούς, ως και την εκπαίδευση στην Οθωμανική αυτοκρατορία, κατά την αυτή περίοδο.

Περιληπτικό σημείωμα για το περιεχόμενο του βιβλίου

Με την ίδρυση του Ντεντέαγατς (αρχές της δεκαετίας 1870) ολοκληρώνονταν αργά και σταθερά οι κοσμογονικές εξελίξεις που μετέβαλαν τον γεωοικονομικό και συγκοινωνιακό χάρτη της κοιλάδας του Έβρου, και η πόλη μετατράπηκε, με πολλές παλινδρομήσεις είναι αλήθεια, σε σιδηροδρομικό κόμβο–λιμάνι, αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλεξάρτησης, κατόπιν της επιβολής της κυριαρχίας των ευρωπαϊκών οικονομιών επί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι εξελίξεις αυτές καθόρισαν, μεταξύ άλλων, την ιστορική μοίρα της Θράκης σε όλους τους τομείς: την πολιτική, την οικονομία την κοινωνία, τις νοοτροπίες, την διακίνηση των ιδεών και την στρατηγική, ώστε να μπορούμε να συμπεράνουμε πως τούτες εισήγαγαν τους πληθυσμούς της περιοχής στη νέα εποχή, του ατμού, της ταχύτητας και των μαζικών μεταφορών.