Κατηγορίες
εργαστήρια - σεμινάρια κεντρική κοινότητα προτάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα. Οι πρώτες 3 εγγραφές αποτελούν νέους τίτλους προγραμμάτων ενώ οι υπόλοιποι 5 τίτλοι αφορούν σε τίτλους προγραμμάτων που έχουν ήδη προκηρυχθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
2 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
3 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
4 Σύνδεση σχολείου – οικογένειας 50
5 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25
6 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα ( σχολικό εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη
  εξαρτήσεων, διατροφή κλπ
. )
25
7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επισύναψη φωτοαντίγραφου)  ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κομοτηνής:

Τηλ. :25310 22589,

Ταχ. Διεύθυνση: Σαμοθράκης 12, 69100 Κομοτηνή

Email: vivkomot@otenet.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση συμμετοχής θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.komotini.gr/sites/default/files/koinoniki-politiki-pedia-kai-athlitismos/p/nea-anakoinwseis/2020/02/4aitisisymmetohisekpaideyomenon.doc