Η ιστορία του πολιτισμού γράφεται από τους ανθρώπους που την έζησαν, αλλά ως κληροδότημα  καταλείπεται  σε ολόκληρη την  ανθρωπότητα, χωρίς όρους  και περιορισμούς. Η έμπνευση και ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης πλατφόρμας βασίζεται ακριβώς σ’ αυτή την αρχή της κοινοκτημοσύνης, της συνδημιουργίας και της σύμπραξης, που διέπει την έννοια του πολιτισμού.

Η ομάδα του artstart.gr δημιουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου κοινωνικού και, κυρίως, γόνιμου διαλόγου με θεματολογία τη δημιουργική έκφραση, την κάθε μορφής  τέχνη, κάθε στοιχείο πολιτισμού, που έχει γεννηθεί και αναπτυχθεί στην περιοχή της Θράκης. Μία πλατφόρμα, που δεν περιορίζεται μόνο στο τι μας κληροδοτήθηκε, αλλά συνεχίζει αναδεικνύοντας τη σύγχρονη δημιουργικότητα, γιατί ο πολιτισμός δημιουργεί και μετασχηματίζει τις ατομικές εμπειρίες, τις κοινωνικές σχέσεις, την καθημερινή ζωή, είναι αέναος και διατρέχει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.  Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που αποτελεί  σημείο συνάντησης των δημιουργών, των έργων, των εχόντων διαφορετική, αλλά πάντα τεκμηριωμένη θεώρηση των θεμάτων του θρακικής κουλτούρας, των καθημερινών ανθρώπων.

Το artstart.gr είναι ένα εγχείρημα πρωτότυπης κάλυψης της κουλτούρας της Θράκης, η ιδέα του οποίου γεννήθηκε πριν αρκετά χρόνια, ως το όνειρο σύμπραξης ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται τη διάθεση να εξερευνήσουν το πολύπλοκο πολιτιστικό παρελθόν της Θράκης, αλλά συνάμα, το συναρπαστικό παρόν και το πολλά υποσχόμενο μέλλον της.