Εκδήλωση με θέμα: “Αρχείο Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης (1922-2019): Ανάδειξη και Συμβολή του στην Ιστορία της Θράκης”

Η παρουσίαση του Αρχείου της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης εντάσσεται στο πλαίσιο των 100 ετών από την απελευθέρωση της Ξάνθης (1919-2019). H παρουσίαση αποτελεί μιαν αφήγηση της ιστορίας της των τελευταίων 100 ετών, μέσα από το Αρχείο μιας εθνότητάς της, αφού τα έγγραφα του Αρμενικού Αρχείου αφορούν στην ευρύτερη τοπική και γενική ιστορία και όχι μόνο σε αυτήν της Αρμενικής Κοινότητας, είναι δε τα μόνα τα οποία διασώθηκαν από τη γνωστή πρακτική που ακολούθησαν οι αποχωρούντες το 1944 Βούλγαροι.