“Τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη” Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Λαογραφικό μουσείο Διδυμοτείχου

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το έργο Ελλήνων και Ευρωπαίων ζωγράφων και, παράλληλα, θα εξοικειωθούν με τα εκθέματα του μουσείου συμμετέχοντας σε προγραμματισμένες ψυχαγωγικές δράσεις.