Βιβλιοπαρουσίαση: Επετειακό Λεύκωμα-Ημερολόγιο 2020 για τα 100 χρόνια ιστορίας της Αλεξανδρούπολης

Παρουσίαση του επετειακού λευκώματος- ημερολογίου 2020 του Ελευθερίου Σ. Τσινταράκη με τίτλο: “Εκατό χρόνια από την Απελευθέρωση-Ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης. Εκατόν πενήντα χρόνια από την ίδρυση της Αλεξανδρούπολης”