Συνάντηση γνωριμίας με την ΕΕΦΙΕ

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) αποτελεί αστική εταιρεία , μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική με κύριους στόχους την συμμετοχή των φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. Τ