Εργαστήρι πειραμάτων για παιδιά Α΄έως Δ΄δημοτικού στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

Τι είναι ένα πείραμα; Τι μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσα από αυτά; Μπορούμε να φανταστούμε πειράματα;
Δοκιμές, αποτυχίες, εκρήξεις και δοκιμαστικοί σωλήνες με τον επιστήμονα Ανακαλύψ!!!