Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γιατί χρειάζεται να εντάξουμε την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία μας; Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά για την προστασία και αναγέννηση πολύτιμων φυσικών πόρων όπως το έδαφος; Το επιμορφωτικό σεμινάριο ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ αποτελεί μέρος του ομώνυμου προγράμματος ενημέρωσης, συμμετοχής και δράσης που υλοποιείται στο Νομό ‘Εβρου στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις […]