Κατηγορίες
εργαστήρια - σεμινάρια κεντρική μουσείο προτάσεις

Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας και το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί :

Παρασκευή 21Φεβρουαρίου (απόγευμα),

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου (όλη μέρα) και

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου (πρωί) στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της τοπικής ιστορίας μέσω της συγκέντρωσης προφορικών μαρτυριών, η δημιουργία Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, καθώς και η δημιουργία ενός αρχείου προφορικών μαρτυριών που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ζωής, ιστορίες, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο θα έχει βιωματικό χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη μέθοδο διεξαγωγής και τις τεχνικές της συνέντευξης. Επιπλέον, θα ενημερωθούν για τις διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές και για ζητήματα δεοντολογίας που αφορούν τη συνέντευξη.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη διάσωση της συλλογικής μνήμης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της. Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων είναι 30 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο ως τις 18 Φεβρουαρίου 2020.

Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του μουσείο 2551028926.