Κατηγορίες
έκθεση κεντρική μουσείο

Το Ιστορικό μουσείο Αλεξανδρούπολης αναστέλλει τις επικείμενες δράσεις του

Το Ιστορικό μουσείο Αλεξανδρούπολης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας και εναρμονιζόμενο με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλει τις επικείμενες δράσεις του για χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.

Η απόφαση αναστολής δράσεων από το Ιστορικό μουσείο Αλεξανδρούπολης αφορά στη διοργάνωση του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της πόλης και της περιοχής της», που ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα 27-29 Μαρτίου 2020 και στα εγκαίνια και τη διεξαγωγή της έκθεσης «ViaEgnatia: Ταξιδιωτικές μαρτυρίες και τεκμήρια από τον Στρυμόνα στον Έβρο», της οποίας, αφενός, τα εγκαίνια είχε οριστεί ότι θα πραγματοποιηθούν στις 11 Μαρτίου 2020,αφετέρου,θα ήταν επισκέψιμη έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Ακολουθούν οι αποφάσεις του Ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης:

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Υγείας με την οποία ανεστάλη για τις επόμενες 4 εβδομάδες η πραγματοποίηση όλων των συνεδρίων, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για τις 27-29 Μαρτίου 2020 πραγματοποίηση του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της πόλης και της περιοχής της».

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του παραπάνω συνεδρίου θα σας ανακοινωθεί έγκαιρα, όταν βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Ν. Α. Πινάτζης

Τα εγκαίνια και η παρουσίαση της έκθεσης «ViaEgnatia: Ταξιδιωτικές μαρτυρίες και τεκμήρια από τον Στρυμόνα στον Έβρο» αναβάλλονται λόγω της εφαρμογής των μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε νέα ημερομηνία και σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: «Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της πόλης και της περιοχής της», που επίσης αναβλήθηκε.