Φιλανθρωπική βραδιά: Christmas night with Daughters of Penelope Alexandroupolis

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του ειδικού χώρου αναμονής παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αξιολογούνται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου και για τη διανομή τροφίμων σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.