Κατηγορίες
αφιερώματα κεντρική κληρονομιά

Ο γρύπας των Αβδήρων σε επετειακό νόμισμα των 2 ευρώ για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της Θράκης

Στο πλαίσιο του “Νομισματικού Προγράμματος 2020” το Υπουργείο Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής έχει συμπεριλάβει την έκδοση συλλεκτικού αναμνηστικού νομίσματος των 2 ευρώ με την απεικονιση του γρύπα, έμβλημα της αρχαίας πόλης των Αβδήρων, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό. Το νόμισμα φέρει στην […]