Έναρξη Εργαστηρίου Φωτογραφίας της ΦΕΞ

«Κοιτάζω δε σημαίνει απαραίτητα ότι βλέπω» Andre Kertesz
φωτογραφία < λόγιο ενδογενές δάνειο: γαλλική photographie < φῶς + γράφω εικόνα < αρχαία ελληνική εἰκών < εἴκω (μοιάζω)

Το Green House Workshop στην Αλεξανδρούπολη

Τo GreenHouse, μία δράση του προγράμματος VentureGarden, είναι ένα δωρεάν εντατικό εκπαιδευτικό τριήμερο που βοηθά τους συμμετέχοντες να έρθουν πιο κοντά στην επιχειρηματική σκέψη και δράση!